Klockans betydelse

Jag skulle gärna vilja stanna klockan. Men det går inte att göra detta. Även om alla jordens klockor stannade, skulle tiden fortsätta i alla fall. Solen behöver ingen klocka för att gå upp och ner. På stenåldern fanns det inga klockor. Men tiden fortsätter ändå att gå. Det fanns inga tidtagarur heller. Så då kunde de inte ha några tävlingar när det gällde hundradels sekunder. Och inga stämpelur fanns det, eller skolklockor som ringde in och ut. Så de behövde inte passa tiden så noga på stenåldern.